Declaraties dienstreizen

Uitfasering Caterina
Met ingang van 1 april a.s. kunt u geen gebruik meer maken van Caterina voor het declareren van dienstreizen. Het programma blijft nog wel enige tijd beschikbaar zodat medewerkers de historie van hun ingediende declaraties kunnen raadplegen. Er kunnen echter geen nieuwe declaraties meer worden ingediend. Leidinggevenden hebben nog tot 1 mei de tijd om reeds ingediende declaraties goed te keuren.

HRM Self Service
Met ingang van 4 april wordt de functionaliteit opgenomen in HRM Self Service. 
Er is een handleiding gemaakt waarin het gehele proces van indienen tot goedkeuren van een dienstreis-declaratie wordt toegelicht.

Wat te doen bij wijzigingen?
Als er gegevens wijzigen die invloed hebben op de berekening van de reiskostenvergoeding zoals verhuizing, wijziging van standplaats of het aantal werkdagen, moet de medewerker zelf actie ondernemen en dit doorgeven aan de salarisadministratie. Dit kan binnenkort ook via HRM Self Service.

Standplaats en dienstreis 
Naar aanleiding van het formulier Fiscale Regelingen hebben wij behoorlijk wat vragen gehad over wat de standplaats is en wanneer er dan sprake is van woon-werkverkeer of een dienstreis. Lees hier hoe het precies zit

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling PSA