Toelatingsbeleid

Heeft uw zoon of dochter al een een opleiding gekozen? Wij adviseren uw kind graag of deze opleiding echt bij hem of haar past. Er zijn namelijk voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden. Deze staan in de Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Uw kind heeft recht op toelating op de opleiding van zijn eerste keuze[1] als hij of zij:

 1. voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen; én
 2. zich vóór 1 april (voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt; én
 3. deelneemt aan de door het Da Vinci College verplichte intake-activiteiten.

Bekijk het fimpje voor een eenvoudige uitleg van de wet.

Stap 1: voldoen aan de wettelijke en aanvullende eisen

Wettelijke eisen

Als uw kind weet welke opleiding hij bij het Da Vinci College wil gaan volgen, dan moet hij controleren of hij voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen die gelden voor die opleiding.

Vanuit het vmbo:

 • een diploma vmbo BB geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma vmbo KB, GL en TL geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 3 en 4.

Vanuit havo/vwo:

 • een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 op havo of vwo geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 en 4.

Vanuit het mbo:

 • een diploma van de Entree opleiding geeft toegang tot een mbo-opleiding op niveau 2;
 • een diploma mbo op niveau 2 geeft toegang tot mbo-niveau 3 en 4.

Mogelijke aanvullende eisen

Sommige opleidingen (zoals bij Art & Design en Sport & Bewegen) kennen aanvullende toelatingseisen. De toelatingseisen en hoe we testen of uw kind daaraan voldoet,  staan op de websitepagina van de opleiding. 

Opleidingen met beperkte capaciteit

Het Da Vinci College heeft opleidingen met een maximum aantal opleidingsplaatsen, een zogeheten numerus fixus. Het maximum bepalen we door onder andere het aantal beschikbare stageplekken, de kans op het vinden van werk of fysieke ruimte. De volgorde van aanmelding bepaalt wie wordt toegelaten. We reserveren bovendien een aantal plekken voor interne doorstromers. Blijven er hiervan plaatsen over, dan gaan die naar externe aanmeldingen.

Uw kind ontvangt na aanmelding bericht of hij in aanmerking komt voor de intake-activiteiten. Is de opleiding vol, dan zoeken we graag samen naar een passend alternatief. 

Verklaring omtrent gedrag

Bij een aantal opleidingen vragen de bedrijven waar studenten stage gaan lopen om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Een student kan zijn of haar opleiding niet met succes afronden als er geen stage is gelopen. Hij heeft dan dus een VOG nodig. Twijfelt uw kind of hij wel een VOG krijgt? Laat hem dan eerst de test doen op watdevog.nl en geef het aan tijdens het intakegesprek.

Stap 2: aanmelden

Een tweede voorwaarde voor toelating tot de opleiding van keuze is dat uw kind zich vóór 1 april (in het jaar voorafgaand aan het nieuwe studiejaar) aanmeldt. Is de aanmelding na 1 april, dan heten we hem ook van harte welkom op het Da Vinci College, maar hij heeft dan niet meer automatisch toelatingsrecht op de opleiding van de eerste keuze. Mocht het niet meer lukken om uw kind in die opleiding te plaatsen, dan kijken we samen naar een andere geschikte opleiding. Weet hij nog niet welke opleiding hij wil volgen? Toch aanmelden! Klik bij Gewenste richting op Ik weet het nog niet. Dan nodigt een van onze loopbaanadviseurs uw kind uit voor een gesprek om hem te helpen bij zijn keuze.  

AANMELDEN VOOR OPLEIDING MET LATERE START

Meld een leerling zich aan voor een opleiding die niet aan het begin van het schooljaar, maar bijvoorbeeld op 1 februari start? Dan geldt de aanmelddatum van 1 april niet. Er moet uiteraard wel worden voldaan aan de wettelijke vooropleidingseisen én deelname aan de intake-activiteiten.

Stap 3: deelnemen aan de intake-activiteiten

Uw kind wil natuurlijk zeker weten dat de opleiding van zijn voorkeur écht bij hem past. Wij willen uw kind daarvoor graag beter leren kennen. Het Da Vinci College stelt daarom twee intake-activteiten verplicht. Neemt een toekomstig student hier niet aan deel, dan vervalt zijn recht op automatische toelating op de opleiding van de eerste keus.

De twee verplichte intake-activiteiten

 1. Het intake-gesprek
  Hiervoor ontvangt uw kind een uitnodiging binnen twee weken na aanmelding. Ons Loopbaancentrum geeft na dit intake-gesprek een studiekeuzeadvies. Het gaat echt om een advies. Is ons advies voor de keuze negatief, maar voldoet uw kind wel aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kan hij op grond van het toelatingsrecht toch geplaatst worden op de opleiding van de eerste keuze. Is één gesprek niet voldoende, dan geven we graag meer advies. Is iemand zonder tegenbericht niet verschenen op het intake-gesprek, dan vervalt het recht op automatische toelating tot de opleiding van de eerste keuze. We nodigen een leerling dan nog één keer opnieuw uit. Komt hij vervolgens weer niet, dan nemen we de aanmelding pas in het daaropvolgende studiejaar opnieuw in behandeling. In de meeste gevallen ondertekent de toekomstig student na het intake-gesprek de onderwijsovereenkomst[2]. Is uw kind minderjarig? Dan moet ook u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst ondertekenen. Daarna is uw kind voorwaardelijk geplaatst in de opleiding.

 2. Het introductieprogramma
  De tweede verplichte intake-activiteit is het bijwonen van het introductieprogramma van de nieuwe opleiding. Hier maakt uw kind onder meer kennis met de nieuwe docenten, de mede-studenten en het beroep waarvoor hij wordt opgeleid. Uw kind krijgt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

 

Stap 4: welkom op het Da Vinci College

Uw kind voldoet aan de vooropleidingseisen en heeft deelgenomen aan de verplichte intake-activiteiten? Gefeliciteerd, hij staat definitief ingeschreven als nieuwe student van het Da Vinci College! 

WEIGERING

Er kunnen bijzondere redenen zijn dat het Da Vinci College een student niet inschrijft. Deze weigeringsgronden zijn wettelijk vastgelegd:

 • hij is niet-kwalificatieplichtig én hij of zij heeft voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies gekregen en/of opleidingen voortijdig beëindigd én er zijn minder dan drie studiejaren voorbij sinds de laatste dag waarop jhij of zij nog stond ingeschreven;
 • hij heeft al zes verblijfsjaren in het mbo achter de rug en nog geen mbo-diploma behaald;
 • hij heeft zo veel ondersteuning en/of aanpassing nodig door een handicap of chronische ziekte (met inachtneming van de WGB) dat er sprake is van een onevenredige belasting;
 • hij is een gevaar voor zichzelf of anderen in het beroep waarvoor hij wordt opgeleid, dan wel de praktische voorbereiding op dat beroep. Het gaat hier om zowel de fysieke als morele ongeschiktheid voor het beroep.

NIET TOEGELATEN?

Als uw kind niet is toegelaten tot de opleiding van zijn keuze, dan kunt u daarover een bezwaar indienen. Het Da Vinci College heeft hiervoor een Bezwarencommissie Toelating. Stuur uw bezwaar schriftelijk naar de Bezwarencommissie Toelating, postbus 1184, 3300 BD te Dordrecht of per e-mail naar bestuurssecretariaat@davinci.nl.

Het Toelatingsbeleid is door het college van bestuur van het Da Vinci College opnieuw vastgesteld op 13 januari 2020, na instemming door de Studentenraad op 25 januari 2018 en door de Ondernemingsraad op 23 januari 2018.


[1] het recht op toelating geldt niet voor zogenaamde maatwerktrajecten, zoals opleidingen die versneld gegeven worden of opleidingen die samen met een bedrijf worden aangeboden. Als je je daarvoor aanmeldt, dan bekijkt het Loopbaancentrum van het Da Vinci College of je het best in de maatwerkvariant of in de reguliere opleiding past.

 

[2] Heb je een ondersteuningsbehoefte waar het Da Vinci College rekening mee moet houden? Dan voeren we vaak nog een afzonderlijk gesprek om in kaart te brengen wat je aan extra begeleiding/ondersteuning nodig hebt tijdens je opleiding.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.