De kwalificatiestructuur in het mbo


De basis van iedere mbo-opleiding is het kwalificatiedossier. Hierin staat beschreven aan welke eisen de student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Alle kwalificatiedossiers en de bijbehorende afspraken hierover vormen samen de kwalificatiestructuur. Sinds het schooljaar 2016/2017 werken alle scholen met een nieuwe, herziene kwalificatiestructuur.

De kwalificatiestructuur is aangepast

Het opleidingsaanbod is overzichtelijker en doelmatiger geworden. Er zijn minder kwalificatiedossiers (van 237 naar 178) en de kwalificatie-eisen zijn overzichtelijker geworden. Dankzij de nieuwe structuur weten bedrijven beter wat ze kunnen verwachten van een net-afgestudeerde mbo’er. Ook sluit het opleidingsprofiel beter aan op de arbeidsmarkt. Belangrijk is dat studenten in de nieuwe kwalificatiestructuur gemakkelijker doorstromen naar een hoger mbo- of hbo-niveau. Dit komt onder meer door de inzet van keuzedelen in de mbo-opleidingen.
 Nieuw: Keuzedelen

Een opleiding is sinds schooljaar 2016/2017 opgebouwd uit drie delen. Ten eerste volgt iedereen een basisdeel, dat per opleidingsrichting gelijk is. Het tweede stuk is het profieldeel, waarin de student leert voor het vak waarvoor hij zijn diploma krijgt. De keuzedelen zijn nieuw en beslaan ongeveer 15% van het onderwijsprogramma. 

 


 
Met de keuzedelen kan de student zijn kennis en kunde van het vak verdiepen, verbreden of beter afstemmen op een vervolgopleiding op een (hoger) mbo- of hbo-niveau. Een keuzedeel kan bijvoorbeeld ingaan op ondernemerschap of duurzaamheid. De keuzedelen geven de student de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich te profileren voor de arbeidsmarkt.
 

Een groot voordeel van de keuzedelen is dat het Da Vinci College snel en flexibel kan inspelen op innovaties uit het bedrijfsleven of regionale ontwikkelingen. Keuzedelen kunnen snel ontwikkeld en geactualiseerd worden: iedere drie maanden kan de school deze opnemen. Ook bedrijven kunnen keuzedelen aandragen. Voor studenten betekenen de keuzedelen een verrijking van hun opleiding. De studieloopbaanbegeleider helpt bij het kiezen

Een student kiest zijn keuzedelen en kijkt welke het best passen bij zijn opleiding. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt de student hierbij. Tijdens de start van de opleiding wordt er informatie gegeven over de mogelijke keuzes. Er is dan voor alle betrokkenen een overzicht van de keuzedelen en er wordt aangegeven hoe het keuzeproces verloopt.

Meer lezen?

Veel informatie over (de herziening van) de kwalificatiestructuur is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl.