De kwalificatiestructuur in het mbo


De basis van iedere mbo-opleiding is het kwalificatiedossier. Hierin staat beschreven aan welke eisen je als student moet voldoen om je diploma te behalen. Alle kwalificatiedossiers en de bijbehorende afspraken hierover vormen samen de kwalificatiestructuur. Sinds het schooljaar 2016/2017 werken alle scholen met een nieuwe, herziene kwalificatiestructuur.

De kwalificatiestructuur is aangepast

Het opleidingsaanbod en de eisen waaraan je moet voldoen zijn overzichtelijker geworden. Dankzij de nieuwe structuur weten bedrijven beter wat ze kunnen verwachten van een net-afgestudeerde mbo’er. Ook sluit het opleidingsprofiel beter aan op de arbeidsmarkt. Belangrijk is dat je in de nieuwe kwalificatiestructuur gemakkelijker doorstroomt naar een hoger mbo- of hbo-niveau. Dit komt onder meer door de inzet van keuzedelen in de mbo-opleidingen.

Nieuw: keuzedelen

Een opleiding is sinds schooljaar 2016/2017 opgebouwd uit drie delen. Ten eerste volgt iedereen een basisdeel, dat per opleidingsrichting gelijk is. Het tweede stuk is het profieldeel, waarin je leert voor het vak waarvoor je je diploma krijgt. De keuzedelen zijn nieuw en beslaan ongeveer 15% van het onderwijsprogramma.

 

 

Met de keuzedelen kun je je kennis en kunde van het vak verdiepen, verbreden of beter afstemmen op een vervolgopleiding op (hoger) mbo- of hbo-niveau. Een keuzedeel kan bijvoorbeeld ingaan op ondernemerschap, duurzaamheid of digitale vaardigheden. De keuzedelen geven je de mogelijkheid je te ontwikkelen en je te profileren voor de arbeidsmarkt. Het kan per keuzedeel verschillen waar je het onderdeel kunt volgen. Voor sommige keuzedelen krijg je les op school, andere doe je in de beroepspraktijkvorming.

 

 

Een groot voordeel van de keuzedelen is dat het Da Vinci College snel en flexibel kan inspelen op innovaties uit het bedrijfsleven of regionale ontwikkelingen. Keuzedelen kunnen snel ontwikkeld en geactualiseerd worden: iedere drie maanden kan de school deze opnemen. Ook bedrijven kunnen keuzedelen aandragen. Voor jou betekenen de keuzedelen een verrijking van je opleiding.
 


De studieloopbaanbegeleider helpt bij het kiezen

Je kiest zelf je keuzedelen door te kijken welke het best passen bij je opleiding. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt je hierbij. Tijdens de start van je opleiding wordt er informatie gegeven over de mogelijke keuzes. Er is een overzicht van de keuzedelen en er wordt uitgelegd hoe het keuzeproces verloopt.

Meer lezen?

Meer informatie over (de herziening van) de kwalificatiestructuur is te vinden op Herzieningmbo.nl.

 

 

 

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.