De DSG en de Trajectbegeleider

De DSG is het middel de studenten te informeren over hun gehele opleiding. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor de trajectbegeleider (TJB). De DSG zal voor de student pas belangrijk worden wanneer de DSG door de TJB wordt uitgelegd en toegelicht.

Belangrijk hierbij zijn vragen als, waar kan ik de DSG vinden en wat staat er nu precies in? Wat is een ‘go-no go’ moment? Wat betekent dat examenplan? Het is ons advies de DSG aan het begin van de opleiding uitvoerig te bespreken. Daarnaast is het aan te raden bij vragen van studenten continue te verwijzen naar de DSG.

Vorige week zijn bij de domeinen Business, Gezondheidszorg en Office trainingen en begeleiding op maat verzorgd. Hierdoor zijn zij in staat weer een stap te zetten richting het aanbieden van alle DSG’s. Ook interesse in zo’n maatwerk ondersteuning? Stuur een mail naar digitale_studiegids@davinci.nl voor een afspraak. Er zijn trouwens al 21 DSG’s gepubliceerd.