Terug naar overzicht

Training praktijkexaminator, Sector Gezondheidszorg & Welzijn

Kennis- en vaardigheidstraining examinering in de beroepspraktijk voor werkbegeleiders/ praktijkopleiders die werkzaam zijn bij de stage verlenende bedrijven voor het ROC Da Vinci College. Met de training praktijkexaminator leert u alle kennis en vaardigheden die u nodig heeft om bij uw organisatie praktijkexamens af te mogen nemen bij mbo-stagiairs van het Da Vinci College.
U gaat aan de slag met diverse onderwerpen op het gebied van examineren in de praktijk, zoals het vierogen principe, verschillende examenvormen, methodisch werken, diverse methodieken en het interviewen van examenkandidaten.

 

 

Training praktijkexaminator, Sector Gezondheidszorg & Welzijn
Duur

Duur: De training duurt 1 dagdeel.

Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren.

Examen: We werken met thuisopdrachten.

Lestijden: De training is van 14.00 uur – 17.00 uur.

Voor wie

Je werkt als examinator in de beroepspraktijk bij een stage verlenend bedrijf voor een of meerdere beroepsopleidingen van het ROC Da Vinci College, sector Gezondheidszorg & Welzijn. Examinatoren in de beroepspraktijk vanuit niet stage verlenende organisaties kunnen deelnemen a.h.v. beschikbare plaatsen. 

Vooropleiding

Deze training is bedoeld voor werkbegeleiders en praktijkopleiders in de Zorg & Welzijnssector met een erkend diploma niveau-3, niveau-4 (Mbo) of niveau-5 (Hbo).

Resultaat

Na deelname aan de training en het behalen van de thuisopdrachten heb je aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om, in samenwerking met het ROC Da Vinci College, conform de voorschriften beschreven in de publicatie ‘Examinering in de beroepspraktijk’, de (reële) beroepsgerichte examens uit te voeren.

 

Certificering

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Huiswerkbelasting

Voor deze training geldt een huiswerkbelasting van 1 klokuur.

Vervolgopleiding

Dit is een losstaande training.

Investering

Voor de praktijkexaminatoren werkzaam bij onze stage verlenende organisaties worden de kosten voor deze training door het ROC Da Vinci College betaald. Deelnemers vanuit een niet-stage verlenende organisatie voor het ROC Da Vinci College betalen 290 inclusief lesmateriaal.

Informatie

Voor meer informatie over deze training, stuur een mail naar: examenbureaugw@davinci.nl of bel +31 (0) 88 657 24 75.

Programma

Datum:

 • donderdag 22 april 2021

Inhoud:

 • Ter voorbereiding een zelftoets.

 • Het beroepsgericht examineren.

 • De rol en taken van de praktijkexaminator.

 • De scheiding leren en examineren.

 • De valkuilen van de examinator.

 • De beoordelingsprocedure volgens de VROEG-WACKER methodiek.

 • Het examengesprek volgens STRAK methodiek.

 • Reflectie op het beoordelingsproces en eigen functioneren.

 

Beeldmateriaal

Wilt u zich ontwikkelen?

Meer weten, meer kunnen, nieuwe dingen leren? Het Da Vinci College biedt u die kans. U kunt cursussen op mbo- en hbo-niveau volgen, die u de gelegenheid bieden uzelf verder te ontwikkelen. U haalt diploma’s en certificaten die voor u belangrijk zijn. In een gezellige en gemotiveerde groep leert u dat wat u verder brengt.

print
Waarom investeert u in uzelf bij het Da Vinci?
 • Geen winstoogmerk
 • Klassikaal onderwijs
 • Moderne gebouwen in Dordrecht, Gorinchem en Ridderkerk
 • CEDEO erkend met een zeer hoge klanttevredenheid
 • CRKBO geregistreerd, dus u betaalt geen BTW
 • Termijnbetaling mogelijk