Cursus “Duurzaamheid en Ethiek”

De cursus is gericht op docenten die tijdens hun lessen aandacht willen besteden aan duurzaamheid. Docenten krijgen handvatten aangereikt hoe ze het onderwerp “Duurzaamheid en Ethiek” in hun lessen kunnen bespreken, hoe ze dilemma’s kunnen herkennen en deze met geschikt lesmateriaal (bestaand of zelf geschreven) kunnen aanpakken.De cursus wordt gegeven door Kees Vromans, docent opleiding Milieukunde/lecturer Environmental Science,  HAS Hogeschool.

Data.
Dinsdag 4,11, (zaal Connes) 18 en 25 (zaal Dimos) november 2014

Tijd.
16.00 uur tot 20.00 uur

Plaats.
Leerpark

Aanmelden.
Ga naar Connessione.academiemanager.nl, log in met je 3-letter code en je MyDavinci wachtwoord. Of klik op het Connessione academiemanager icoontje in MyDavinci.

Bijeenkomst 1.
Na de eerste bijeenkomst weet je wat ethiek inhoudt. Je leert de kenmerken van een ethisch dilemma en een stappenplan om dat soort dilemma’s aan te pakken. We beschrijven situaties die de leerlingen aanspreken, die we in het onderwijs kunnen gebruiken.

Bijeenkomst 2.
In de tweede bijeenkomst maak je kennis met milieuethiek, in het bijzonder wat milieuethiek is. Milieuethiek verheldert de waarden die mensen hanteren bij hun handelen ten opzichte van natuur en milieu, ten opzichte van dieren, planten, ecosystemen.

Welke grondhoudingen van de mens bij het maken van afwegingen en bij beslissingen en opzichte van natuur en milieu zijn er en hoe kunnen we die gebruiken in het onderwijs..
Hoe kunnen we de studenten na laten denken over hun handelen ten opzichte van natuur en milieu.

Bijeenkomst 3.
De derde bijeenkomst gaat over duurzame ontwikkeling en milieuethiek. Duurzaamheid is een waarde. Duurzame ontwikkeling, van Brundtland tot millenniumdoelen, van backcasting tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat bol van de waarden. In theorie en praktijk. Wat is duurzame ontwikkeling? Milieuethiek biedt reflectie op dat begrip.

Bijeenkomst 4.
De vierde bijeenkomst wordt aandacht besteed aan een onderwerp waar de groep belangstelling voor heeft. Het onderwerp wordt tijdens de tweede bijeenkomst vastgesteld.

Zowel de actualiteit als de milieufilosofie bieden tal van mogelijkheden. 

Bel ons Mail ons