Collectieve Zorgverzekering 2017 via de werkgever

Als medewerker van het Da Vinci College kun je in het jaar 2017 wederom deelnemen aan een collectieve zorgverzekering. Vanuit de MBO sector zijn daarvoor afspraken gemaakt met VGZ en Zilveren Kruis Achmea. Via het collectief kun je profiteren van premiekortingen op de basis- en de aanvullende verzekeringen en de specifieke collectiviteitsafspraken (extra vergoedingen in het pakket). Je bepaalt als werknemer zelf of je al dan niet wilt deelnemen aan dit collectief.

Je kunt je oriënteren en de premie berekenen op:

  • VGZ - Collectiviteitsnummer Da Vinci College is 2592
  • Zilveren Kruis - Collectiviteitsnummer is 207068260

Naast de premiekorting zijn er binnen dit collectief bijvoorbeeld extra vergoedingen opgenomen voor fysiotherapie en vervoerskosten van en naar het werk. Voor uitgebreidere documentatie rondom de pakketten en premies bij zowel VGZ als Zilveren Kruis kun je terecht op de Mydavinci HRM site.

Al wel bij VGZ of Zilveren Kruis verzekerd maar nog niet via dit collectief?

U kunt zelf de korting via dit collectief toevoegen. Log hiervoor in op Mijn VGZ / Mijn Zilverenkruis met je DigiD. Wijzig het contracttype in 'Collectieve zorgverzekering', vul het collectiviteitsnummer in en kies de ingangsdatum. 

Kinderen en partner meeverzekeren

Bij zowel Zilveren Kruis als VGZ is het mogelijk om uw kinderen en/of partner mee te verzekeren onder dit collectief met de daarbij behorende premiekortingen.

Postactieven (gepensioneerden)

Een oud-medewerker heeft bij VGZ de mogelijkheid om de polis om te zetten naar een polis postactieven. Het contractnummer voor postactieven bij VGZ is 10832.

Ook bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis kan de medewerker na pensionering gebruik blijven maken van een collectief contract. Het collectiviteitsnummer voor postactieven daar is 207068297.

Bijdrage in de ziektekosten door de werkgever

In navolging op Artikel 7.2 van de cao MBO heeft iedere werknemer recht op een bijdrage in de ziektekosten. Deze bijdrage is €28,57 bruto per maand naar rato van de aanstelling. Indien je ook een aanvullende verzekering hebt, waarbij fysiotherapie is inbegrepen, wordt dit aangevuld met €14,96 bruto per maand naar rato van de aanstelling.