Collectieve Zorgverzekering 2016 via de werkgever

Via het collectief kun je profiteren van de voordelen van premiekortingen op de basis- en de aanvullende verzekeringen en de specifieke collectiviteitsafspraken (extra vergoedingen in het pakket).

Je bepaalt als werknemer zelf of je al dan niet wilt deelnemen aan een collectief. Vervolgens kies je de verzekeraar die naar jouw mening het beste aansluit bij jouw situatie.

Je kunt je verder oriënteren op:

Binnen dit collectief zijn bijvoorbeeld extra vergoedingen opgenomen voor fysiotherapie en vervoerskosten van en naar het werk. Voor uitgebreidere documentatie rondom de pakketten en premies bij zowel VGZ als Zilveren Kruis kun je terecht op de HRM site op mydavinci https://www.mydavinci.nl/informatie/hrm_psa/Paginas/Documenten-collectieve-afspraken-dvc.aspx

Bijdrage in de ziektekosten door de werkgever

In navolging op Artikel 7.2 van de cao MBO heeft iedere werknemer recht op een bijdrage in de ziektekosten. Deze bijdrage is €27,99 bruto per maand naar rato van de aanstelling. Indien je ook een aanvullende verzekering hebt, waarbij fysiotherapie is inbegrepen, wordt dit aangevuld met €14,66 bruto per maand naar rato van de aanstelling.

Postactieven en de zorgverzekering

Voor het lopende kalenderjaar blijft de polis voor postactieven in stand.

Daarnaast heeft de (oud) medewerker bij VGZ de mogelijkheid om de polis om te zetten naar een polis post actieven. Als de (oud)medewerker hier meer over wil weten, bijvoorbeeld over de premie, ga dan naar de site www.vgz.nl/mbo. Klik vervolgens op premie berekenen en direct afsluiten. Het contractnummer voor postactieven bij VGZ is 10832.

Bel ons Mail ons