Centrale examinering Nederlands en Rekenen

We zijn halverwege periode 3 van het afnemen van de (pilot)examens voor Nederlands en rekenen. Er zijn de afgelopen weken enkele vragen binnengekomen die aanleiding zijn voor onderstaand bericht.

Resultaten

De resultaten van afgelegde examens komen ongeveer zes weken na afloop van de examenperiode via Cito naar ons instituut. Deze resultaten worden rechtstreeks ingelezen in Eduarte en kunnen daar worden geraadpleegd.

Om de resultaten van een volledige groep te kunnen bekijken, ga je te werk zoals verderop is beschreven.

Wij stellen de resultaten niet op andere wijze beschikbaar dan via Eduarte.
Redenen:

  • het door Cito aangeleverde bestand is niet geschikt voor verspreiding;
  • bij het inlezen van resultaten van Cito naar OnTrac kunnen fouten optreden. We willen geen onbetrouwbare resultaatgegevens verspreiden;
  • het verspreiden van resultatenoverzichten heeft al tot ongewenste handmatige invoer van resultaten geleid;
  • Eduarte is onze resultaatmodule en dat willen we zo houden. OnTrac is een planprogramma en heeft dus een andere functie.

Herkansingen

Kandidaten die moeten herkansen worden niet automatisch opnieuw aangemeld. Volg hiervoor de normale aanmeldprocedure.
 

Raadplegen OnTrac

OnTrac heeft vooralsnog geen raadpleegfunctie voor docenten. De wens daartoe ligt bij de softwarefabrikant.

Raadplegen groepsresultaten in Eduarte

Klik in Eduarte op “Groep”, “Rapportages”, “BO-rapportages

Bel ons Mail ons