Burgerschap 2016

Dinsdag 10 november jl. heeft de eerste burgerschapsbijeenkomst in de “nieuwe” opzet plaats gevonden.

De opkomst was niet hoog (8 collega’s), maar de bijeenkomst heeft wel veel opgeleverd.

Ondanks het feit dat we nu via de roostermakers e-mailadressen van de docenten hebben opgevraagd, blijken er toch burgerschapsdocenten te zijn waarvan het niet bekend is dat ze dat zijn en andersom stond er een aantal docenten op de lijst, die aangaven geen burgerschap te geven.

Graag nodigen wij jullie uit voor de volgende bijeenkomsten burgerschap. We zullen met elkaar aanbod van praktijkvragen/gastlessen etc. van externen bespreken en hoe we dit aan gaan pakken.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn:

  1. 26 januari 2016
  2. 29 maart 2016
  3. 12 april 2016

Tijdstip: 15.30 - 16.30 uur

Locatie: afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Hieronder in het kort de agendapunten. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een reminder en een uitgebreide agenda.

Op 26 januari zal een aantal gastsprekers van verschillende organisaties hun aanbod kort presenteren:

  1. Internationalisering
  2. Syndion
  3. Rode Kruis
  4. Trivium Lindenhof
  5. Free a Girl
  6. 25 jaar journalistiek in de wijk

29 maart

Tijdens deze bijeenkomst wordt er een presentatie gegeven over werken met de Toolbox en hoe je deze als middel ikunt nzetten bij het invoeren van herziene kwalificatie structuur (ihks) en het opnemen van projecten, waaronder Burgerschapsprojecten, in het curriculum.

12 april

Special Free a Girl

Meld je aan via: davinciprojecten@davinci.nl

Bel ons Mail ons