Brede Aanpak Gedrag

Om een optimale leeromgeving te creëren voor studenten, werken de Entree opleidingen met de Brede Aanpak Gedrag (BAG). Deze aanpak zorgt voor een veilig schoolklimaat door wederzijds respect en veel positieve aandacht voor wat goed gaat.

Alles wat aandacht krijgt, groeit
BAG gaat ervan uit dat gewenst gedrag aan te leren is door duidelijke verwachtingen over welk gedrag nu eigenlijk belangrijk is. Als duidelijk is wat er van je wordt verwacht, is het veel gemakkelijker daaraan te voldoen. Die gedragsverwachting wordt positief geformuleerd, dus niet in termen van wat docenten níet willen zien bij hun studenten. Gewenst gedrag belonen de docenten met complimenten. Het motto: alles wat positieve aandacht krijgt, groeit!

Gedragsverwachtingen
Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn de belangrijkste waarden voor de Entree opleidingen. Vanuit deze waarden heeft het team een aantal gedragsverwachtingen opgesteld. Bij binnenkomst en vertrek wordt er verwacht dat studenten, docenten en andere collega’s elkaar groeten. Dit creëert een prettige en respectvolle sfeer op school. Een tweede gedragsverwachting is ‘Wij leren en spreken Nederlands’. Hierdoor is er een heldere en prettige communicatie tussen studenten en docenten. Vanuit de waarde verantwoordelijkheid gaan docenten ervan uit dat de studenten de benodigde materialen voor de les bij zich hebben. ‘Wij gooien onze rommel in de prullenbak’ is een gedragsverwachting voor de waarde Veiligheid. Het resultaat is een schone en veilige schoolomgeving.

De Entree opleidingen plukken meteen de vruchten van deze nieuwe aanpak. In het vorige schooljaar telden ze tot maart 136 incidenten. Dit schooljaar zijn het er slechts 36.

Wil jij of je team meer weten over deze aanpak neem dan vrijblijvend contact op met Debbie Verveer.