Zaterdagnacht 25 mei hebben wij de coachingreis “MyJourney Málaga VIP” afgerond. Wij zijn: Loopbaan begeleider Brigitte Ruivenkamp, stagiaire Naomi Carty en 8 studenten van het Da Vinci College, Anouck, Romy, Simone, Noa, Michael, Theo, Joep en Thomas. In Málaga hebben wij samengewerkt met een extern bedrijf ‘JongLeren’.

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en de geweldige inzet (en ervaring) van de afdeling Internationalisering. De voorwaarden waaraan wij voor de Erasmus+ subsidie moeten voldoen is een minimaal 12-daagse buitenlandse reis voor elk niveau studenten. Vanuit het Da Vinci College is gekozen om deze reis aan te bieden aan studenten die vastlopen in hun schoolcarrière. De studenten zijn aangemeld via het loopbaan- en servicecentrum en waren al met diverse trajecten bezig om tot keuzes te kunnen komen.

De programma opbouw MYJourney van JongLeren.es werd als rode draad gebruikt tijdens de 2 weken. Het programma bestaat uit 6 modules (thema’s) die worden behandeld in MYJourney. Per thema werd ongeveer 2 dagen gebruikt om de kandidaten te begeleiden in hun proces en uitwerking. Alle activiteiten tijdens deze dag(en) stonden in het teken van het betreffende thema.

De thema’s waren (kort) als volgt:

  • MY Situation (huidige situatie)
  • MY Why (Waarde en normen)
  • MY Energy (Energiepeil hoog krijgen en houden)
  • MY Gratitude (Realisatie wat er al is )
  • MY Future (Bepalen van de doelstellingen)
  • MY Choice (Doelstellingen realiseren)

Dagprogramma

Maandag tot en met vrijdag

08.30 – 09.30 Beachpower
09.45 – 11.15 Individuele coaching
  Groepsactiviteit
11.15 – 12:00 Pauze
12.00 – 14.00 Groepsprogramma
14.00 – 17.00 Siësta
17.00 - ?   Namiddagactiviteit

Zaterdag en zondag

10.00 – 14.00 Groepsprogramma met gastdocent

Programma onderdelen

Beachpower
Starten met mindfulness (meditatie)
Oefening(en) met Rots en Water
Eindigen met korte meditatie

Persoonlijke gesprekken (Joyce en Brigitte)
Per dag kregen 4 kandidaten een individuele coaching. Dit betekende dat iedereen om de dag een coaching kreeg. Dit werd per keer afgewisseld door Joyce en Brigitte. Een sessie duurde 40 minuten. De kandidaat leerde hierin kort en krachtig aan te geven hoe het met hem/haar was en een eventuele hulpvraag te formuleren.

Groepsactiviteit (Naomi en Laura Joan)
Met de overgebleven 6 kandidaten werd per dag een groepsactiviteit gedaan. Hierin observeerde de 2 begeleiders de groepsdynamiek per kandidaat. De observatie werd besproken met alle begeleiders tijdens de koffiebreak. Aan de hand van de observatie kon gekeken worden waarin een kandidaat meer kon worden bekrachtigd. Als model voor de observatie werd de ‘roos van Leary’ gebruikt.

Groepsprogramma
Op de eerste dag van het thema werd het onderwerp uitgelegd. Vervolgens werd er een werkvorm ingezet om de kandidaten te begeleiden bij het uitwerken van het thema. Aan het einde van de eerste dag van elk thema, kregen de kandidaten een Your Turn sheet mee om zelf het thema verder te verdiepen. Op de 2e dag van het thema werden de Your Turn sheets behandeld en kon er nog een werkvorm worden ingezet.

Namiddag-activiteit
Op 8 dagen werden er diverse namiddag activiteiten georganiseerd. Deze activiteit waren bedoeld voor ontspanning en culturele ervaring.

Weekendprogramma

Zaterdag
Yoga met Maloe Jansen

Zondag
Een dag in het teken van de verstilling (meditatie). Gastdocent Sjaak Ruivenkamp (Zen leraar volgens de Rinzai traditie). Tijdens dit programma werd uitleg gegeven over het nut om tot verstilling en reflectie te komen en je te oefenen in meditatie.

Huisvesting

Er waren 2 appartementen; één voor de mannen en één voor de vrouwen. De begeleiding had huisvesting op een andere locatie. Dit hield in dat elk ‘huishouden’ zelf moest zorgen voor boodschappen, eten, schoonmaken etc. Ver van huis en dan met 3 vreemde mensen in één appartement is ook een uitdaging.

Het waren mooie en intensieve weken. Het raakte mij hoe kwetsbaar deze jonge mensen zijn. Wat ze allemaal op hun (korte) levenspad al hebben meegemaakt. Kandidaten die aangaven dat dit de eerste keer was dat ze echt onderdeel uitmaakte van een groep. Dat er soms een verleden is waarin ze heel veel zijn gepest en “het zich openstellen” heel moeilijk vinden. Maskers worden afgelegd, soms met lef en branie, maar wel authentiek. Hieronder een invoelend betrokken mens en o zo kwetsbaar. En zo zag ik iedereen wel een verandering doormaken. Tijdens het eindfeest liet iedereen door middel van een lied, rap, conference etc. zien wat hun inzichten waren, opgedaan in deze reis.  

Naast deze persoonlijke inzichten en ontwikkelingen hebben sommige deelnemers wezenlijk gekozen voor een (nieuwe) studierichting. Een nieuwe richting, een nieuw pad ingeslagen. Dat is waar deze reis over ging. Prachtig!

En nu het geleerde vasthouden …. Dat is een uitdaging. Tijdens deze 2 weken heeft iedereen een ander patroon ingezet en ervaren dat dit fijn is. Echter is het bij thuiskomst lastig om dit te blijven doen. De komende weken heb ik met een aantal kandidaten een persoonlijk gesprek. Daar waar nodig komt ook een zorgverlener/zorgcoördinator/ouders mee. Ik hoop in deze gesprekken het nieuwe gedrag te kunnen versterken en waar nodig over te dragen naar de omgeving. Wellicht leuk om te vermelden dat 2 kandidaten aangaven dat mediteren erg helpend is en dat ze dit willen blijven doen. Ik zal uiteraard een goede meditatieschool in Dordrecht voor hen zoeken.

Naast deze persoonlijke gesprekken komt er ook nog een groepsbijeenkomst voor het afhechten van het groepsproces.

Een reis voor jonge mensen die vastlopen in hun schoolcarrière; een investering in een ontluikende toekomst.

Anouck heeft een blog geschreven over haar ervaring:

Je kunt haar blog hier vinden.