‘Over twee weken vertrek ik voor tien weken naar Tanzania. Ik heb er ontzettend veel zin in. Afgesproken is dat ik naast werken in het ziekenhuis ook één keer in de week lesgeef in Engels en rekenen aan de lokale bevolking. Ik ben de eerste student van Da Vinci College die naar Tanzania gaat.' 

'Voor mijn verblijf is een bed & breakfast gevonden, opgezet door een Nederlandse verpleegkundige. Fijn dat ik met mijn verblijf daar direct de lokale bevolking steun.’

Dit is niet de eerste buitenlandse stage van Michelle tijdens haar opleiding Verpleegkunde. Afgelopen schooljaar heeft Michelle een half jaar stage gelopen in een Spaans ziekenhuis. Deze stage is gefinancierd uit het Erasmusfonds, een beurs bestemd voor mbo studenten die graag stage willen lopen in het buitenland. Dit fonds is alleen van toepassing op een stage in een land binnen Europa. Voor studenten die de wens hebben Europa uit te gaan heeft Da Vinci College het Excellentiefonds. Een fonds om studenten die dit nodig hebben extra uitdaging te kunnen bieden. Da Vinci College heeft besloten excellente studenten hieruit een bijdrage te geven, ongeveer te waarde van een ticket, mits ze een goede motivatie hebben. Michelle heeft een bedrag van 750,00 toegekend gekregen.

‘Ik ben heel erg blij dat ik een bedrag van 750,00 uit dit potje heb gekregen. Uiteraard heb ik moeten motiveren waarvoor juist ik voor een bijdrage in aanmerking zou moeten komen. Dat vond ik lastig, maar het is gelukt’, lacht Michelle. ‘Een buitenlandervaring voegt voor mij echt iets toe aan mijn opleiding. Uit mijn klas op Da Vinci College hebben maar twee studenten ervaring opgedaan in het ziekenhuis. Er is veel vraag naar, maar er zijn in Nederland maar weinig plekken beschikbaar. In Spanje heb ik die mogelijkheid wel gekregen. Daarnaast mag je als stagiaire in het buitenland veel meer handelingen uitvoeren dan in ons eigen land. Dit geeft mij qua vakbekwaamheid een grote voorsprong op andere studenten. Naast de groei in vakdeskundigheid die ik heb doorgemaakt heb ik ook veel geleerd van het op mezelf wonen. Deze argumenten plus het argument dat ik me inzet als WilWeg-ambassadeur (als Wil-Weg ambassadeur inspireer je andere studenten tijdens je opleiding naar het buitenland te gaan) gaven de doorslag mij dit bedrag toe te kennen. 750,00 is een mooie bijdrage, maar natuurlijk red ik het daar niet mee. Ik heb veel gespaard met werken in de thuiszorg.’

‘Sinds ik op Da Vinci College zit heb ik de wens gehad naar het buitenland te gaan. Ik wilde altijd al graag naar Afrika. Daar kan ik echt iets betekenen. Ik heb niet de illusie dat ik een verandering kan maken, maar ik kan wel kennis delen. Ik verwacht dat deze ervaring mijn verpleegkundig inzicht verbreed, dat ik leer creatief te zijn met de middelen die er zijn en dat ik leer hoe je ‘ook’ kunt werken. In Nederland werken we volgens protocollen en daar houd je je aan, maar daar zie je dat er meer manieren zijn om iets aan te pakken.’

Michelle de Geus
Da Vinci College
Opleiding: Verpleegkunde