Het domein Educatie brengt een bezoek aan verschillende landen om te ontdekken hoe zij volwasseneneducatie vormgeven. Dit programma is opgezet vanuit Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport, en vindt plaats in samenwerking met vier andere ROC’s (ROC ter AA, ROC Curio, ROC Tilburg en ROC de Leijgraaf). Collega’s Dine Kooy en Jacqueline Degreef, vertrokken met 7 collega’s van de andere ROC’s op woensdag 13 november naar Ierland. Het werd een interessante en inspirerende reis, met echt Iers weer: regen en wind. Ze vertellen hoe ze hun reis hebben beleefd.

Donderdag waren we te gast bij Kildare and Wicklow Education and Training Board, waar we heel veel informatie kregen over het systeem van kwalificaties in Ierland en de kans voor ‘uitvallers’ om weer naar school te gaan. We mochten ook wat klassen ‘in action’ bezoeken en de uitgebreide lunch werd verzorgd door een werkbedrijf, waar horecapersoneel in opleiding ons in de watten legde.

Vrijdagmorgen werden we ontvangen door het National Adult Literacy Agency, een NGO die heel veel doet aan bewustwording van laaggeletterdheid. We zagen o.a. een mooie presentatie van de campagnes die ze ontwikkelden. Vrijdagmiddag weer wat praktischer: een gesprek met docenten.

We vertrokken naar Ierland met verschillende leervragen. Als eerste natuurlijk, wat zijn de verschillen? De positieve benadering sprong daarbij in het oog: belonen i.p.v. straffen. Waar wij in Nederland vooral spreken van ‘korten op de uitkering’, krijgen de cursisten in Ierland uitbetaald voor de bijgewoonde lessen. Een echte eye-opener! En terwijl wij vast zitten in het stramien van het inburgeringsexamen, wordt in Ierland vooral gekeken naar de maatschappelijke (taal)behoeften van de cursisten zelf. Het aantal statushouders, bij ons een groot deel van de cursisten, is in Ierland overigens beperkt en een verplicht inburgeringsexamen kennen ze niet.

Een andere leervraag was de inzet van digitale middelen en hier hebben we een paar heel leuke voorbeelden van gezien, zoals een kort stukje ‘flipping the classroom’ en het produceren van een boekje door de cursisten zelf, waaruit dan weer lesmateriaal gegenereerd werd.

Het contact en de uitwisseling met de collega’s van andere ROC’s voegden ook heel veel toe aan deze studiereis. We kampen over het algemeen toch met dezelfde uitdagingen, en het was interessant om te horen hoe andere ROC’s hiermee omgaan en welke initiatieven er, lokaal of nationaal, ontplooid worden. Dus al bij al een geslaagde studiereis die zorgt dat we met ideeën en enthousiasme weer terugkeren naar onze eigen werkplek.