Bericht van uw Ondernemingsraad

De afgelopen weken heeft de OR intensief overleg gehad met HRM inzake het taakbeleid en taakbelastingsbeleid in verband met de nieuwe cao.

Nog voor de vakantie zou er een uitspraak liggen van de MBO-raad en de vakbonden over de interpretatie van een aantal paragrafen.
Ondertussen is HRM in samenwerking met de OR bezig met het voorstel over het veranderde taak-en taakbelastingsbeleid.
De OR wil u als achterban betrekken bij de plannen over het taak-en taakbelastingsbeleid. Daarom beleggen we zeer binnenkort een aantal bijeenkomsten waarin u uw aanmerkingen en/of aanvullingen op de plannen kunt geven.
Voorafgaand hieraan ontvangt u een mail met de data en het genoemde concept taak-/ taakbelastingbeleid.

Houd uw mailbox dus goed in de gaten.

Bel ons Mail ons
Home Sluiten