Alle mbo opleidingen worden aangeboden volgens het nieuwe kwalificatiedossier


Je hebt iets in je opleiding te kiezen

Vanaf het schooljaar 2016/2017 worden alle mbo opleidingen die dan starten aangeboden volgens het nieuwe kwalificatiedossier. Het bedrijfsleven heeft meer dan ooit behoefte aan studenten of werknemers die vakbekwaam zijn, maar die vooral ook praktijkgericht zijn opgeleid.

Een kwalificatiedossier kent ook keuzedelen. De studenten kunnen door het kiezen van bepaalde keuzedelen onderwijs volgen dat aansluit op waar zij goed in zijn en/of dat beter past bij hun eigen ontwikkeling.

Het Da Vinci College wil met haar opleidingen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de regionale ontwikkelingen, maar ook rekening houden met de wensen van de student.

De keuzedelen zijn gericht op het verbreden of verdiepen van het vakmanschap (denk hierbij ook aan het ondernemend handelen), of zijn gericht op een betere doorstroming naar een hoger niveau of naar het hbo. Keuzedelen zijn onderdeel van de opleiding en dus van het diploma. Elk onderdeel wordt afgesloten met een examen.

Een student moet een keuze maken die het best past bij zijn of haar opleiding. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt de student hierbij. Tijdens de start van de opleiding wordt informatie gegeven over de mogelijke keuzes. Er is dan voor alle betrokkenen een overzicht van de keuzedelen en er wordt aangegeven hoe het keuzeproces verloopt.

Meer algemene informatie over de kwalificatiedossiers is terug te vinden op :

www.Herzieningmbo.nl 
www.kwalificatiesmbo.nl