Algemene ontwikkeling

Naast de ontwikkeling van de student tot vakspecialist, zoals lasser, kok, verpleegkundige en vele andere vakkundigen, wordt ook geïnvesteerd in de persoonlijke en algemene ontwikkeling.
De algemene ontwikkeling wordt gestimuleerd door aandacht te geven aan ‘burgerschap’. Bij sommige opleidingen is burgerschap een apart onderdeel op het rooster, bij andere opleidingen is het verweven in allerlei lessen. In burgerschap staat het gesprek met de student centraal of hoe zij kunnen en willen deelnemen aan de maatschappij. Dit heeft veel dimensies; de politiek juridische, de sociaal maatschappelijke, de economische, vitaal in het leven staan, kritische denkvaardigheden in de internationale wereld waarin wij allemaal leven. Zo krijgt de student de ruimte om zichzelf, naast het vakspecialisme, als mens / burger te ontwikkelingen.