Afvalscheiding

We gaan afval gaan scheiden in onze eigen panden, Leerpark, Duurzaamheidsfabriek, Media, Azzurro, Patersweg en Mollenburgseweg. Daarvoor zullen er in de herfstvakantie milieumodules worden geplaatst waarmee 4 stromen kunnen worden ingezameld t.w. papier/karton, gft, plastics en restafval.

 

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Werkplekken personeel: papierbakken blijven staan, prullenbakken worden verwijderd. Restafval kan worden gedeponeerd in de centraal geplaatste milieumodules.
  • Onderwijsruimten: de prullenbakken en de papierbakken blijven staan.
  • Kantines/koffiecorners: de ‘ronde’ afvaltonnen worden vervangen door milieumodules

Als Da Vinci College leveren we hiermee een besparing van grondstoffen en energie en wordt het milieu minder belast.