Aanvraagronde Lerarenbeurs 2015 van start

Vanaf 1 april a.s. kunnen leraren weer een Lerarenbeurs aanvragen. De beurs bestaat uit 2 subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten (max.  per jaar € 7000  collegegeld en € 700 reiskosten). De werkgever ontvangt subsidie om studieverlof te verlenen.

Verruiming voor meer masters

Leraren kunnen met een masteropleiding hun vakkennis en vaardigheden versterken en zo bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit in het team. Voor een master krijgen leraren meer studietijd.

Ook kunnen leraren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs om een bacheloropleiding te halen opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding.

Tevens is de beurs vanaf 2015 ook beschikbaar voor begeleiders, zorg coördinatoren en remedial teachers.

De Lerarenbeurs kan aangevraagd worden in de periode 1 april tot 1 juli 2015 , ga naar www.duo.nl/lerarenbeurs  voor meer informatie en om de aanvraag te doen.

Bel ons Mail ons