Aanmeldingsformulier Financiële coach voor studenten Da Vinci College

Voor studenten van het Da Vinci College die op 1 augustus 2020 nog géén 18 jaar zijn en een BOL-opleiding gaan volgen is er de mogelijkheid leermiddelen en een laptop in bruikleen te ontvangen.

Doel hierbij is dat ook studenten uit een minimagezin moeten kunnen deelnemen aan een mbo-opleiding zonder financiële drempel.

U kunt zich hieronder aanmelden om gebruik te maken van de regeling.

Komt u niet in aanmerking voor de regeling? Hier vindt u extra informatie

Don't fill in this field:
  • u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto maken met uw mobiele telefoon van een ontvangen brief en die uploaden. Max. 3MB

  • u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met uw mobiele telefoon uploaden. Max. 3MB

  • Leenlaptop
    Om in aanmerking te komen voor een leenlaptop zal de student naar school moeten komen om deze af te halen. Dit kan in de laatste week van augustus of de eerste week van september. Afhaalpunt is Leerpark Dordrecht, gebouw Bianco, hoofdingang, melden bij receptie. Als het aanmeldingsformulier compleet is ingevuld en ingediend krijgt u een datum en een tijd voor het afhaalmoment.

  • Dit formulier is ingevuld door:

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.