Aanmeldingsformulier Financiële coach voor studenten Da Vinci College

Voor studenten van het Da Vinci College die op 1 augustus 2021 nog géén 18 jaar zijn en een BOL-opleiding gaan volgen is er de mogelijkheid leermiddelen en een laptop in bruikleen te ontvangen.

Doel hierbij is dat ook studenten uit een minimagezin moeten kunnen deelnemen aan een mbo-opleiding zonder financiële drempel.

U kunt zich hieronder aanmelden om gebruik te maken van de regeling.

Komt u niet in aanmerking voor de regeling? Hier vindt u extra informatie

Don't fill in this field:
  • Om gebruik te maken van de regeling voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar uit een minimagezin hebben we een bewijsstuk nodig. In veel gemeenten werkt een Stichting Leergeld die onderzoek doet naar de financiële positie van gezinnen. Als u in aanmerking komt voor een uitkering van een Stichting Leergeld (of Meedoen in uw gemeente) dan valt u onder de minimagezinnen. Ook als u een bijstandsuitkering ontvangt.

  • u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto maken met uw mobiele telefoon van een ontvangen brief en die uploaden. Max. 3MB

  • Voor BOL-studenten van 18 jaar en ouder is deze regeling niet van toepassing. Wel kan van de te ontvangen studiefinanciering een regeling getroffen worden waarbij de kosten worden voorgeschoten.

  • u kunt een pdf-document (scan) of scherpe foto met uw mobiele telefoon uploaden. Max. 3MB

  • Als student niet beschikt over een laptop is het mogelijk een leenlaptop aan te vragen. Die wordt gedurende een schooljaar uitgeleend. Van studenten die studiefinanciering ontvangen verwachten we dat ze sparen voor hun eigen laptop. Voor een leenlaptop wordt een borg gevraagd van 50 of 100 euro (afhankelijk van de waarde van de leenlaptop). De borg wordt terugbetaald als de leenlaptop onbeschadigd wordt teruggebracht.

  • Dit formulier is ingevuld door

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.