Aanvullende vragen bij je aanmelding

Don't fill in this field:
  • Om je aanmelding zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen willen wij graag nog wat aanvullende informatie ontvangen bij je aanmelding.

  • Persoonlijke bijzondere omstandigheden

    Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden waar wij rekening mee moeten houden? Misschien heb je behoefte aan extra ondersteuning of aandacht tijdens je opleiding vanwege privé-situatie, een beperking (zoals autisme, adhd, etc.) of ziekte. Het vaststellen van die ondersteuningsbehoefte kost tijd. Daarom is het belangrijk dat je dat nu meteen aangeeft. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld.

  • Als je alleen dyslexie of dyscalculie hebt en daarvoor extra ondersteuning wil ontvangen hoef je dat hier niet aan te geven. Het is voldoende als je je verklaring van dyslexie of dyscalculie meeneemt naar het intakegesprek.

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hoe we dat precies doen lees je in onze privacyverklaring