Aanmelden Da Vinci open middag
hulp bij studiekeuze

Don't fill in this field:
  • Het maken van de juiste keuze voor een mbo-opleiding is heel belangrijk. Het Da Vinci College biedt jou, zeker in deze onzekere tijd, extra hulp. Heb je nog geen idee welke richting je op wil na de middelbare school of heb je specifieke vragen over een opleiding? Meld je dan aan voor de Da Vinci Open Middag. Iedere woensdagmiddag zitten onze loopbaanadviseurs van 14-17 uur online klaar voor jou (en eventueel je ouders). Samen zoomen we in op jouw toekomst. Meld je hieronder aan, dan krijg je per mail een uitnodiging voor een videochat of een telefonisch gesprek met een tijdstip en naam van jouw contactpersoon.

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.