Aanbod ‘Omgaan met mogelijke radicalisering’

Het beloofde aanbod ter ondersteuning van vragen rond hoe om te gaan met mogelijke radicalisering van onze leerlingen staat klaar.

Het aanbod bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een workshop ‘Tussen de  Islamitische Staat (IS) en het Da Vinci College
  2. Een kennisdelingsbijeenkomst specifiek voor docenten over de verschillende kanten van diversiteit.
  3. Vertrouwenspersoon specifieke doelgroepen. 

 

  1. workshop ‘Tussen de Islamitische Staat (IS) en het  Da Vinci College.’

Op :

  • Donderdag 26 maart en maandag 13 april van 16.00-18.00 uur locatie Leerpark te Dordrecht in ruimte Sensa
  • Maandag 30 maart van 16.00-18.00 uur locatie Mollenburgseweg te Gorinchem, lokaal 3A110

Wordt de workshop ‘Tussen de Islamitische Staat (IS) en het  Da Vinci College.’ Aangeboden. Deze wordt van harte aanbevolen en is bedoeld voor alle medewerkers. De training wordt gegeven door een medewerker van Radar, een bureau voor sociale vraagstukken.

De Islamitische Staat houdt de gemoederen bezig. De oorlogsvoering in delen van Syrië en Irak roepen afschuw op vanuit het Westen. De Jihadistische strijd is dan ook voelbaar in Nederland. Via (social) media komen dagelijks nieuwe beelden uit het gebied. Daarnaast zijn er Nederlanders actief voor IS en andere milities. Mensen die Nederland de rug toe hebben gekeerd om te vechten voor hun ideaal: het kalifaat en uiteindelijk een islamitische wereldorde. Jongeren die wellicht 3 maanden geleden in Nederland op school zaten en die nu als strijder of als ‘bruid’ naar het oorlogsgebied afreizen. Sinds de aanslagen in onder andere Parijs en Kopenhagen blijkt Jihadisme bovendien niet alleen een ver-van-mijn-bed-show. Dat roept meer discussie en soms spanning op in de maatschappij en dus ook in het Da Vinci College.  

De workshop van bestaat uit volgende onderdelen:  

•  Wat is er aan de hand?

Korte inleiding over achtergronden jihadisme.

• Waarom gaan mensen vechten? Waarom sympathiseren mensen?

Motieven voor radicalisering.

Wat kun je als het Da Vinci College doen om mensen tegen te houden? Maar ook: hoe ga je om met radicale uitingen in de klas of daarbuiten?

Schrijf je in via https://connessione.academiemanager.nl/academy/index.cfm   of via soosterwijk@davinci.nl.

  1. kennisdelingsbijeenkomst specifiek voor docenten LB 
    Daarnaast zijn de gebeurtenissen van de laatste tijd ook weer aanleiding om opnieuw te kijken hoe we binnen de lessen Loopbaan en Burgerschap aandacht besteden aan de verschillende kanten van diversiteit. Er is daarom een kennisdelingsbijeenkomst specifiek voor docenten LB in voorbereiding. Deze vindt eind maart begin april plaats. De docenten LB worden daar persoonlijk voor uitgenodigd.
  2. Inmiddels is Muhammet Firat benoemd als ‘vertrouwenspersoon specifieke doelgroepen’ voor de leerlingen. Hij zal ook nauw  betrokken worden bij de hiervoor genoemde kennisdelingsbijeenkomst.

 

Bel ons Mail ons