Aanbod Connessione

De masterclass: ‘Wat hebben the Voice of Holland, Apaches en Comanches te maken met ons leerklimaat?’ wordt gegeven door George Damme op maandag 14 maart a.s. van 16:00-18:00 uur op het Leerpark.

Wat kunnen we leren van de pedagogisch/didactische werkwijzen van de Chiracahua Apaches en Comanches, een tweetal (semi) nomadenstammen in het Zuid-Westen van de Verenigde Staten, in vergelijking met het onderwijs dat wij bieden?

Inhoud en opzet
De hedendaagse maatschappij vraagt steeds meer van studenten en docenten. Competentie Gericht Onderwijs alsmede een digitale leeromgeving lijken de gewoonste zaak van de wereld, maar nauwelijks 15 jaar geleden had niemand daarvan nog gehoord. Veranderingen gaan dus snel en vragen veel van docent en student. Om ons onderwijs aan de studenten leuk en leerzaam te houden/maken, zijn we constant op zoek naar bruikbare pedagogisch-didactische werkvormen. En deze zoektocht  is niet altijd even gemakkelijk.

In de 19de eeuw gaven de ouders van de Chiracahua Apaches en Comanches hun kinderen bij hun opvoeding en leerproces eveneens de nodige tools mee. Echter, deze eeuw kenmerkte zich door zeer veel en vooral aardverschuivende veranderingen waar deze indianenstammen nauwelijks invloed op hadden. Hoe gingen ze daar op pedagogisch/didactisch gebied mee om? Pasten ze hun “onderwijsvormen” daar op aan of juist niet?

Wij zullen tijdens deze workshop zien dat de Apaches en Comanches meesters waren in het zich (vaak noodgedwongen) aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar een aantal kenmerken van hun pedagogisch/didactisch klimaat veranderden zij bewust niet. Zo bleven zij zich inzetten voor een veilig en warm leerklimaat voor hun kinderen (jongvolwassenen). Dat is zowel bijzonder als bewonderenswaardig, zeker als wij bedenken dat deze stammen in een keiharde strijd met de omgeving gewikkeld waren voor hun voortbestaan.  Een veilige en warme  leeromgeving beschouwden zij als grondvoorwaarde bij alles wat zij hun kinderen (jongvolwassenen) leerden.

Een ander punt waar de Apaches en Comanches veel tijd aan besteedden bij het leerproces was het leren in de praktijk. Alle kinderen en jongvolwassenen werden grondig voorbereid op de volwassenheid door middel van een pakket aan tools en vaardigheden. Een soort learning on the job waarmee vroeg werd begonnen en waar veel tijd aan werd besteed. Daar werden allerlei werkvormen bij gebruikt, zoals natuurlijk werken in de praktijk, maar ook het gebruik van metaforen en verhalen. Allemaal ten doel om een zo’n goed mogelijk resultaat te bereiken.

Het is logisch dat er verschillen zijn tussen het hedendaagse onderwijsklimaat en dat van de Apaches en Comanches uit de 19de eeuw. Maar er zijn ook interessante overeenkomsten te ontdekken.

Toelichting
De trainer is George Damme en hij is docent bij de Entree-opleiding. Tijdens zijn studie geschiedenis is hij geïnteresseerd en gespecialiseerd geraakt in de cultuur en geschiedenis van de indianen in het Zuid-Westen van de VS.

Schrijf je in via de link: https://connessione.academiemanager.nl/academy/index.cfm of via mseepers@davinci.nl.
 De training: ‘Formatieve voortgang meten en quizzen met Flippity’ wordt op dinsdag 15 maart gegeven door Wilma Oosterling- de Kuiper van 16:00-18:00 uur op het Leerpark.

Docenten, onderwijsontwikkelaars, leren hoe je een quiz kunt inzetten om te meten of de studenten de stof begrijpen.

Leerdoelen:

  1. Leren hoe je lesstof bij studenten kunt laten beklijven.
  2. Leren hoe je een spelelement toevoegt aan het onderwijs.
  3. Leren hoe je een quiz kunt gebruiken om formatieve voortgang te meten.
  4. Leren hoe je op een speelse manier lesstof kunt herhalen of toetsen.

Tijdens deze workshop leer je hoe je met een digitaal en online spelelement (Flippity) de lesstof kunt herhalen of formatieve voortgang kunt meten.

Schrijf je in via de link: https://connessione.academiemanager.nl/academy/index.cfm of via mseepers@davinci.nl.

 

 

 

 

Bel ons Mail ons