Aanbod Connessione

Workshop: Bewust juridisch, juridisch bewust

Onze studenten (en hun ouders!) worden assertiever en dienen sneller klachten in, al dan niet ondersteund door juridisch adviseurs en advocaten. Nieuwe problematieken komen de school binnen (ongewenst gedrag, passend onderwijs, vragen over aansprakelijkheid etc.).

Niet alles kan worden ondervangen door het stellen van regels in het studentenstatuut of algemene voorwaarden bij de onderwijsovereenkomst. Wij merken dat het helpt om je bewust te zijn van te hanteren procedures en ook dat het soms heel nuttig is eerst advies te vragen en dan te handelen.

Inhoud en opzet
In de dagelijkse werkpraktijk komt iedereen wel dingen tegen die niet meteen van een standaard antwoord kunnen worden voorzien. Kees Wijnmalen, Wiecher de Vreeze en Kees Verburg krijgen regelmatig vragen over onderwerpen waar een juridisch tintje aan zit of onderwerpen die een juridisch tintje kunnen krijgen als de verkeerde keuzes worden gemaakt. Tijdens deze masterclass nemen de masterclassgevers je graag mee aan de hand van een aantal cases of vragen die je zelf hebt.

Toelichting
Kees Verburg en Wiecher de Vreeze zijn werkzaam op het bestuurssecretariaat. Kees Wijnmalen is advocaat en als juridisch adviseur werkzaam op het Da Vinci College.

Schrijf je in via de link: https://connessione.academiemanager.nl/academy/index.cfm of via mseepers@davinci.nl.


OnStage training voor begeleiders: Begeleiden van een student in OnStage. Deze workshop wordt aangeboden in Dordrecht op: woensdag 2 maart van 16:00-18:00 uur en Gorinchem: maandag 7 maart van 16:00-18:00 uur.

Doelgroep
BPV docenten

Leerdoelen

  • Overzichten uitdraaien van je studenten;
  • Communicatie met alle betrokken van de BPV via mail en dossiercommunicatie;
  • Invoeren van Bezoekverslagen;
  • Het inplannen van bezoeken;
  • Logboek (niet voor iedereen van toepassing).

Inhoud en opzet
Via OnStage laten we zien wat je kan zien bij de te begeleiden studenten. We gaan lijsten maken en laten je zien hoe je de studenten kan bereiken via mail of dossiercommunicatie.

We laten zien hoe je een bezoekverslag invoert, en uiteraard ga je dit ook zelf uitproberen.

Deel wordt er gepresenteerd en afhankelijk van de groep zal er ook met opdrachten gewerkt worden.

Schrijf je in via de link: https://connessione.academiemanager.nl/academy/index.cfm of via mseepers@davinci.nl.


OnStage training voor beheerders: OnStage, van plaatsing tot praktijkovereenkomst.

Deze workshop wordt aangeboden in Dordrecht op donderdag 3 maart van 16:00-18:00 uur en in Gorinchem op dinsdag 8 maart van 16:00-18:00 uur.

Doelgroep
BPV coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van student op een BPV plaats en het aanvragen van een POK.

Leerdoelen

  • Je hebt controle over de studenten die een BPV plaats moeten zoeken;
  • Je bent in staat om zelfstandig voor een groep studenten POKs aan te vragen vanuit OnStage;
  • Communicatie met alle betrokken van de BPV via mail en dossiercommunicatie.

Inhoud en opzet
Via OnStage laten we je zien hoe je een groep studenten die op stage moeten, gaan managen. Je ziet precies welke studenten al een stage hebben en welke nog niet. We houden hierbij rekening met de manier waarop een student aan een stageplaats komt. (Student zoekt zelf en voert dit zelf in, Student komt bij de coördinator en deze voert in of er worden BPV plaatsen geworven en een student wordt daarop geplaatst). Daarnaast kijken we hoe je kan zien of een plaats geaccrediteerd is. We vragen een POK aan voor een student of voor meerdere studenten tegelijk.

Deels wordt gepresenteerd en afhankelijk van de groep zal er ook met opdrachten gewerkt worden.

Schrijf je in via de link: https://connessione.academiemanager.nl/academy/index.cfm of via mseepers@davinci.nl.

Bel ons Mail ons