Da Vinci College locatie Mollenburgseweg heeft vanaf 1 januari 2017 een rookvrij schoolterrein!

Het Da Vinci College en het Wellant College op locatie Mollenburgseweg willen studenten, medewerkers en bezoekers een gezonde en rookvrije (leer)omgeving bieden. Daarom zal vanaf 1 januari 2017 onze school een rookvrij schoolterrein hebben. 


Waarom rookvrije schoolterreinen?
Hoe eerder iemand begint met roken, hoe waarschijnlijker het is dat diegene verslaafd raakt. En hoe moeilijker het is om later nog te stoppen. Veel scholen hebben daarom nu al een rookvrij schoolterrein. En vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht voor scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

De overheid heeft dit besluit genomen, omdat een rookvrij schoolterrein bijdraagt aan:
•    een gezonde en schone leeromgeving;
•    het geven van het gezonde voorbeeld aan studenten en een gezonde sociale norm stelt;
•    studenten weerbaarder maakt om de verleiding van roken te weerstaan;
•    studenten beschermt tegen (ongewenst) meeroken.

Een rookvrij schoolterrein voor het Da Vinci College, is daar draagvlak voor? 
Het Da Vinci College heeft ruim 800 medewerkers en 413 daarvan hebben aan het einde van vorig schooljaar online een enquête ingevuld over de Gezonde School. Een zeer representatieve groep respondenten dus, waardoor we een aantal opvallende conclusies uit de antwoorden hebben kunnen trekken, waarvan hier een paar op een rij:

Op de vraag 'Ergert het je als mensen in je omgeving roken' antwoordt 45% met “ja. Op de vraag of roken op schoolpleinen verboden zou moeten worden, antwoordt 89% met “ja”. Een deel hiervan vindt wel dat er een speciale rookplek aangewezen moet worden. Van de 61 rokers is bijna de helft (30 personen) van plan te stoppen als dit collectief gebeurt. Samen stoppen vinden ze makkelijker.

Wat gaat er veranderen?
Er is dus voldoende draagvlak voor het Da Vinci College om over te gaan op rookvrije schoolterreinen. Zo ook op locatie Mollenburgseweg, waar al afspraken zijn over rookvrije zones en er 1 overdekte rookplek is. 
De grote verandering per 1 januari 2017 is dat de overdekte rookplek verplaatst wordt naar het parkeerterrein en dat alleen daar nog gerookt mag worden. Dit geldt voor zowel medewerkers, studenten als bezoekers. 
De pilot start met een handhavingsbeleid dat in eerste instantie stuurt op gedragsverandering door het gesprek aan te gaan. 
Na 3 maanden wordt het besluit geëvalueerd, gericht op verbetering van de pilot.  

Hoe worden studenten geïnformeerd?
Het idee is, om studenten vanaf 1 december bij de ingang persoonlijk een brief te geven waarin medegedeeld wordt, dat zij vanaf 1 januari 2017 alleen nog maar mogen roken op de daarvoor bestemde plek.
OP 15 december gaat er een mail naar de studenten en hun ouders uit waarin het beluit nog een keer toegelicht wordt.

Wilt u meer weten over (handhaving van) het rookvrije schoolterrein?
Medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de handhaving van het rookvrije schoolterrein. Om te weten hoe dit het beste aangepakt kan worden is er op de MWB op 24 november van 16.00 – 17.30 uur een interactieve bijeenkomst voor beveiligers (en hun leidinggevenden), huismeesters, docenten en overige medewerkers. Je hoort nog waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Je krijgt tijdens de bijeenkomst alle relevante informatie en er is volop gelegenheid om vragen te stellen of mee te denken over een rookvrije school. Docenten en overige medewerkers kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 24 november om 9.00 uur aanmelden bij kroetenberg@davinci.nl.


Ton den Breejen en Ab Wessels